Contabilitate, Fiscalitate, Expertize, Salarizare ….

Ştiaţi că, pentru reuşita unei soluţii de out-sourcing în cadrul serviciilor de contabilitate elementul de bază îl reprezintă COMUNICAREA cu clienţiilor noştri. Oferim informaţii clare despre situaţiile contabile, care să ajute clienţii să ia cele mai bune decizii.

 

Ȋncercăm să fim într-un permanent contact cu clienţii noştri, pentru a oferi informaţii utile şi cu promptitudine pe baza cărora veţi lua cele mai bune soluţii pentru afacerea dumneavoastră, cheia succesului este dată de INFORMARE.

Instabilitatea mediului legislativ, frecvenţa schimbărilor legislative duc la instabilitatea în mediul de afaceri românesc, precum şi de lipsa de claritate a multor prevederi legale din domeniu creează confuzii şi dificultăţi cu privire la implementarea de către societăţile comerciale a unor politici şi practici fiscale eficiente, şi în acelaşi timp lipsite de riscuri fiscale semnificative.

Obiectivul nostru este ca nici unul dintre clienţii noştri să nu fie nevoit să platească în plus la stat, sau să irosească timp important cu rezolvarea problemelor contabile, fiscale sau financiar-contabile, timp care poate fi folosit pentru dezvoltarea afacerii propriu-zise, cheia succesului este dată de SOLUŢII FISCALE.

 

Ştiaţi că, scopul unei activităţii de expertiză contabilă este acela de a furniza parţilor interesate informaţiile necesare pentru a găsi o soluţie unei contestaţii depuse de una dintre părţi.Pe lângă funcţia de CONTROL, expertiză contabilă are o funcţie de cercetare ştiinţifică, adică expertiză contabilă pune în evidenţă modul în care anumite fapte economico finaciare se reflectă în evidenţă contabilă a unei societăţi.

Obiectivul nostru este de evidenţiere a neregularităţilor existente în activităţile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularităţi precum şi prezentarea unei serii de posibilităţi de soluţionare a inadevertenţelor constatate, analiza conformităţii faptelor economice cu documentele aferente, precum şi cauzele care au generat abaterile de la actele normative în vigoare.