Articole

De la 1 septembrie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, toate sintagmele “societate comercială” trebuie eliminate din denumirea unei firme, implementarea acestei prevederi implicând modificarea actului constitutiv al firmei..

Acest sistem se aplicǎ începând cu 1 ianuarie 2013 ṣi este obligatoriu pentru toate societǎţile care au sediul activitǎţii economice în România ṣi a cǎror cifrǎ de afaceri în anul precedent nu depǎṣeste 2.250.000 lei precum ṣi pentru persoane juridice nou înfiinţate ṣi care se înregistreazǎ ca plǎtitori de TVA în anul respectiv

Acest sistem se aplicǎ începând cu 1 ianuarie 2013 ṣi este obligatoriu pentru toate societǎţile care au sediul activitǎţii economice în România ṣi a cǎror cifrǎ de afaceri în anul precedent nu depǎṣeste 2.250.000 lei precum ṣi pentru persoane juridice nou înfiinţate ṣi care se înregistreazǎ ca plǎtitori de TVA în anul respectiv

Īn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703/15.11.2013, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 871/14.11.2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.