Articole

Procedura de revocare a accesului la serviciul de depunere online a deţinătorilor de certificate digitale.

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 879/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 427/27.07.2012, prin care a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.

Elemente care atestă rezidenţa fiscală în România

Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenţei fiscale în România sunt:

Până la 7 noiembrie a.c. inclusiv:

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092.