OAS CONTAB

OAS CONTAB

Nume:*
Prenume:*
E-mail:*
Telefon:
Subiect:*
Mesaj:*
Scrie codul:

De la 1 septembrie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, toate sintagmele “societate comercială” trebuie eliminate din denumirea unei firme, implementarea acestei prevederi implicând modificarea actului constitutiv al firmei..

Acest sistem se aplicǎ începând cu 1 ianuarie 2013 ṣi este obligatoriu pentru toate societǎţile care au sediul activitǎţii economice în România ṣi a cǎror cifrǎ de afaceri în anul precedent nu depǎṣeste 2.250.000 lei precum ṣi pentru persoane juridice nou înfiinţate ṣi care se înregistreazǎ ca plǎtitori de TVA în anul respectiv

Acest sistem se aplicǎ începând cu 1 ianuarie 2013 ṣi este obligatoriu pentru toate societǎţile care au sediul activitǎţii economice în România ṣi a cǎror cifrǎ de afaceri în anul precedent nu depǎṣeste 2.250.000 lei precum ṣi pentru persoane juridice nou înfiinţate ṣi care se înregistreazǎ ca plǎtitori de TVA în anul respectiv

Īn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703/15.11.2013, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 871/14.11.2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Procedura de revocare a accesului la serviciul de depunere online a deţinătorilor de certificate digitale.

Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 879/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 427/27.07.2012, prin care a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.

Elemente care atestă rezidenţa fiscală în România

Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenţei fiscale în România sunt:

Până la 7 noiembrie a.c. inclusiv:

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092.

Declaraţii care se depun în luna iunie 2012