• Consultanţă economico-financiară

  Prin analiză şi cunoaşterea indicatorilor economici, avem întodeauna o dimensiune reală a afacerii, un control al evoluţiei companiei.

  Analiza financiară descoperă cauzele care au influenţat pozitiv sau negativ evoluţia cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor financiare, astfel încât să se întreprindă măsurile necesare care să contribuie la reducerea costurilor şi la creşterea gradului de rentabiliatate şi profitabilităţii societăţii dumneavoastră.

  Realizarea unui plan de afaceri şi stabilirea bugetelor de venituri şi cheltuieli considerăm că sunt priorităţi pentru o societate atât din punctul de vedere al managementului afacerii cât şi pentru atragerea de capital din surse externe.


  Persoane juridice:
  • asistenţă la deschiderea unei firme în România;
  • optimizarea impozitelor datorate de societate;
  • asistenţă pentru organizarea activităţii financiar contabile a societăţii;
  • analiza fluxurilor financiare şi a situaţiei cash flow-ului;
  • analiza situaţiei datoriilor şi creanţelor;
  • asistenţă pe probleme de legislaţia muncii;
  • consultanţă pentru efectuarea operaţiunilor de divizare, fuziune, lichidare;
  • analiza impozitelor prin reţinere la sursă;
  • asistenţă pentru evitarea dublei impuneri a venitului

  Persoane fizice:

  • consultanţă în vederea contractării de credite bancare;
  • pregătirea documentaţiei pentru obţinerea de credite bancare.