Stagiu de practica contabilitateOutsource Accounting Service sprijina in permanent pregatirea profesionala a noilor generatii de profesionisti contabili prin primirea tinerilor studenti din domeniul economic la stagii de practica de 3 saptamani.

Din anul 2012, ca raspuns a solicitarilor primite pe e-mail (sau pe site) din partea studentilor si absolventilor ai Facultatii de Stiinte Economice si am acceptat pe baza de conventii de practica voluntara un numar de 32 studenti. Astfel in fiecare an, in perioada de primavara/vara, organizam gratuit pentru o perioada de 3 saptamani, stagii de practica pentru studentii interesati sa se familiarizeze cu activitatea din departamentul financiar-contabil.

Pentru a intra in stagiu de practica toti studentii vor parcurge un seminar de contabilitate unde se vor familiariza cu obiectul, metoda si principiile contabile, forme de organizare a societatiilor comerciale, importanta si rolul contabilitatii, documente folosite in activitatea economica, contul si dubla inregistrare a operatiunilor economice, clasificarea conturilor, indicatori financiari, lucrari contabile de inchidere a exercitiului.

Prezenta la seminarul de contabilitate este obligatorie, in vederea parcurgerii a 16 ore de curs efectiv.

Stagiul de practica este gratuit pe parcursul celor 3 saptamani, iar organizarea programului de practica de stagiu se face pe baza unui caiet de practica ce cuprinde procedurile de lucru si partea teoretica precum si documentele necesare desfasurarii activitatiilor practice.

Caietul de practica se va completa de catre student in perioada de 3 saptamani sub indrumarea si coordonarea unui tutore in cadrul careia se desfasoara activitate de practica. Caietul de practica este verificat periodic de catre tutore responsabil cu urmarirea stagiului de pregatire practica in domeniul financiar-contabil.

La finalul stagiului de practica tutorele elaboreaza un raport, pe baza nivelului de dobandire a competentelor de catre student. Rezultatul acestei evaluari va sta la baza notarii si evaluarii studentului de catre tutore responsabil cu derularea stagiului de practica. Rezultatele evaluarii sunt consemnate in Certificatul de pregatire practica emis de Outsource Accounting Service.