Oferim servicii privind salarizarea şi evidenţa resurselor umane:

Întocmirea ştatelor de plată;
Operaţiuni privind evidenţa personalului(contracte de muncă,acte adiţionale,lichidări);
Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare privind contribuţiile datorate la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale;
Întocmirea şi depunerea fişelor fiscale;
Rezolvarea diferitelor probleme privind angajările,concediile, încetările de activitate  cu respectarea legislaţiei în vigoare;
Întocmirea şi urmărirea evidenţei online privind registrul de evidenţă al salariaţilor (Revisal);
Întocmirea altor documente necesare angajatului (adeverinţe de salarii, adeverinţe de venit etc.);
Consultanţă privind întocmirea dosarelor personale;
Asistenţă profesională pentru rezolvarea problemelor curente legate de personal-salarizare, cât şi asistenţa în conceperea Regulamentului Intern.