Efectuăm expertize extrajudiciare contabile sau fiscale la cerere, în cazul situaţiilor contabile rezultate din desfăşurarea unor contracte comerciale între părţi, pentru anumite clarificări sau în situaţia în care există îndoieli asupra modului de calcul şi stabilire a unor impozite şi taxe, de către organele de control.

Outsource Accounting Service, poate aborda, nelimitativ, următoarele problemele în cadrul unei expertize contabile:

evaluarea patrimoniului;
expertiză în cazul litigiilor comerciale;
controlul financiar preventiv;
controlul gestiunii;
diagnosticarea mediului economic al întreprinderii;
evaluarea proiectelor de investiţii;
reorganizarea (prin fuziune, divizare), dizolvarea sau lichidarea întreprinderilor aflate în dificultate economică;
întocmirea planurilor de redresare economică.