Outsource Accounting Service furnizează servicii de cenzor pentru societăţile comerciale pe acţiuni, fundaţii (organizaţii non-guvernamentale, ONG-uri).

Activităţi de cenzorat

▪ Gestionarea patrimoniului societăţii;
▪ Aplicarea procedurilor de control pentru prevenirea şi detectarea din timp a fraudelor şi erorilor;
▪ Verificarea gestiunii;
▪ Certificarea situaţiilor financiar-contabile şi a bilanţului;