dosareȊn conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată şi actualizată până la data de 22 aprilie 2011, societăţile comerciale, regiile autonome şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară şi trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfaşurată: cronologic, sistematic şi la zi, în conformitate cu normele.


Refacerea evidenţei contabile complete sau parţiale oferită de Outsource Accounting Service se adresează societăţiilor care nu au avut evidenţă contabilă pentru o anumită perioadă sau au pierdut în totalitate datele.

Ce presupune refacerea contabilităţii şi completarea declaraţiilor fiscale la zi:

Revizuirea înregistrărilor contabile în concordanţă cu documentele justificative sau înregistrarea lor;

Corectarea erorilor de înregistrări contabile;

Corectarea erorilor de calcul la impozite şi taxe;

Verificarea situaţiei depunerii declaraţiilor fiscale precum şi a fişei de plătitor;

Depunerea declaraţiilor fiscale sau a declaraţiilor rectificative dacă este cazul la Administraţia Financiară unde aparţine contribuabilul (decont TVA, Bugetul de Stat, Bugetul de Asigurări Sociale, Impozit profit etc)

Depunerea declaraţiilor privind obligaţiile salariale (întocmirea şi depunerea la organele competente a declaraţiilor rectificative pentru salariaţi: CAS, somaj, sănătate şi ITM);

Refacerea balanţei de verificare. 

Aduceţi-vă la zi contabilitatea!

Cu noi puteţi evita amenzile neplăcute datorate unei contabilităţi defectuoase şi vă putem oferi continuitate, calitate, profesionalism şi promptitudine prin serviciile complete pe care le oferim.

Contactaţi-ne pentru a discuta şi analiza împreună situaţia societăţi dumneavoastră şi de a vă oferi cele mai bune servicii profesionale.

pdfRefacerea contabilităţii a declaraţiilor fiscale şi întocmirea şi semnarea bilanţului contabil şi a situaţiilor financiare anuale.pdf