ceccar autorizatie

Situaţiile financiare ale unei societăţi reprezintă cel mai important mijloc, prin care informaţia contabilă este pusă la dispoziţa factorilor deciziţionali. De aceea, societăţiile îşi publică situaţiile financiare, într-un mod cât mai explicit, pentru a putea fi înţelese de către părţile intersate.

Situaţiile finaciare prezintă rezultatele financiare ale unei societăţi grupate pe categorii de informaţii conform caracteristicilor economice denumite generic “structurile situaţiilor financiare”care sunt direct legate de evaluarea poziţiei financiare şi a performanţei societăţii.

 

Outsource Accounting Service vă oferă servicii de întocmire şi depunere situaţii fianciare semestriale şi anuale a bilanţului contabil către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice:

Ne adresăm societăţile comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov:

unde ţinem evidenţă contabilă permanentă (inclus în contractul de bază);

unde nu ţinem evidenţă contabilă şi cu care putem încheia un contract de prestări servicii numai pentru întocmirea, verificarea, semnarea, certificarea şi transmiterea bilanţului contabil (situaţiile financiare semestriale şi anuale).

pdfOfertă întocmire şi certificare bilanţ 2013.pdf