Termeni şi condiţii de utilizare se aplică în cazul în care accesezi site-ul http://oas-contab.ro

Utilizarea site-ului presupune acceptarea şi respectarea acestora încă de la prima accesare.

Conţinut - Outsource Accounting Service oferă prin intermediul Site-ului (http://oas-contab.ro) informaţii cu titlu general, cu scop consultativ. Vă rugăm notaţi că informaţiile publicate pe Site pot fi modificate oricând.

Materialele de pe site (fotografii, imagini, text) nu pot fi copiate, reproduse, republicate, descărcate, difuzate sau transmise în vreun fel, cu excepţia utilizării în scop personal, non-comercial. Orice altă utilizare necesită permisiunea noastră prealabilă, în scris.

Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt destinate a se adresa condiţiilor specifice unei anumite persoane fizice sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de actualitate, nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor fi corecte la data la care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte în viitor. Nu trebuie să se acţioneze pe baza acestor informaţii fără o asistenţă profesională competentă în urma unei analize atente a circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de fapt.

Erori şi întreruperi - Noi nu garantăm că serviciile oferite de site vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defecţiunile vor fi remediate sau că site-ul sau serverul care permite accesul la acesta nu are viruşi sau alte defecţiuni sau că oferă funcţionalitate, acurateţe şi credibilitate totală a materialelor. Noi nu ne asumăm responsabilitatea şi nu putem fi traşi la răspundere pentru eventualele pagube sau viruşi care-ţi pot afecta calculatorul sau alte echipamente în urma accesării sau utilizării site-ului nostru sau în urma descărcării de materiale, date, texte, imagini, clipuri video sau audio de pe site.

Copyright

Elemente din conţinutul Site-ului - elemente de grafică Web, scripturi, programe, baze de date - sunt proprietatea oas-contab.ro şi sunt aparate de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul explicit din partea www.oas-contab.ro a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Dumneavoastră, ca utilizator, sunteţi pe deplin de acord cu cele de mai sus.

Ȋn cazul în care consideraţi că orice material de pe acest site, postat de către oas-contab.ro, violează drepturile de copyright sau oricare alte drepturi, vă rugăm să ne contactaţi printr-una dintre metodele menţionate în secţiunea 'Contact', astfel încât să putem lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Informaţiile prezentate pe acest site pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.

Dispute şi Conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente. Orice conflict apărut între oas-contab.ro şi clienţii săi, se va încearca să fie rezolvat pe cale amiabilă prin întelegere între cele două parţi. Ȋn cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor va ţine de compentenţa instanţelor româneşti.

Respectarea prezentului Acord stabilit în termenii şi condiţiile de mai sus este obligatorie pentru toţi utilizatorii, fără excepţie.

Utilizatorii oas-contab declară ca au citit cele enunţate mai sus şi că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.