Contabilitatea vă dă bătăi de cap?

Angajează un Expert Contabil!
Rapid. De încredere. Disponibil
Salvaţi până la 50% costurile cu contabilitatea.
Dezvoltăţi-vă afacerea. Fără grija personalului.
Fărăsă mai pregătiţi şi invesiţi timp şi bani în personal de contabilitate. Vreodată
Contabilitate/Fiscalitate/Raportare. Doar într-un singur loc.

 

 

Servicii de bază:


 Ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare:

Introducerea datelor iniţiale de preluare a unei contabilităţi (solduri iniţiale, rulaje, solduri parteneri, clienţi, datorii);

Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivităţii informaţiilor necesare înregistrării acestora în contabilitate;

Evidenţă analitică şi sintetică a clienţilor, furnizorilor, deconturilor.

Evidenţă mijloacelor fixe, calculul amortizării.

Ȋnregistrarea tranzacţiilor în ordinea cronologică şi logică a realizării acestora.

Ȋntocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare.

Ȋntocmirea balanţei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificărilor şi închiderea lunii.

Evidenţă contabilă a salariilor, cuprinzând statele de salarii, fişele fiscale, întocmirea declaraţiilor aferente.

Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor.

Ȋntocmirea şi certificarea situaţiilor financiare statutare bilanţurilor semestriale şi anuale.

Servicii fiscale:

Executarea de lucrări cu caracter fiscal, în condiţiile prevăzute în legislaţia specifică:

Participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;

Ȋntocmirea declaraţiilor fiscale şi a deconturilor de TVA către bugetul de stat;

Vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale societăţii;

pdfOfertă orientativă contabilitate

 

Servicii la cerere:

Cercetarea situaţiei depunerii declaraţiilor fiscale precum şi a fişei de plătitor, la data preluării precum şi periodic pe parcursul colaborării;

Efectuarea de teste specifice asupra sistemului de control intern pentru depistarea documentelor lipsă şi corectarea tranzacţiilor contabile (de ex: calculul de monthly accruals);

Asistenţă în întocmirea dosarului de Inventariere obligatoriu anual;

Elaborarea Manualului de Politici Contabile ale Societăţii;

Elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee contabile iniţiale, planul de conturi adaptat pentru societate iniţial, politici contabile specifice de gestiune, control de gestiune şi control prin buget, în baza şi cu respectarea normelor generale; 

Servicii fiscale:

Executarea de lucrări cu caracter fiscal, în condiţiile prevăzute în legislatia specifică:

Studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal; 

Asistenţă în probleme de TVA şi impozite;

Asistarea contribuabilului/societăţii cu ocazia verificărilor Organelor de Control ale Statului  – în cazul în care acestea depăşesc mai mult de trei zile lucrătoare în cadrul unei luni;

 Salarizare 

Ȋntocmirea adeverinţelor de venit pentru obţinerea de credite de către angajaţi;

Selectarea de CV-uri pentru poziţii vacante în cadrul Societaţii, participarea la interviuri, centralizarea rezultatelor acestora;

Ȋntocmirea de documentaţii specifice angajării de personal nerezident;

Asistenţăîn obţinerea de vize de călătorii pentru angajaţii permanenţi ai Societăţii.

Alte servicii

Consultanţă în ceea ce priveşte managmentul business-ului;

Ȋntocmirea dosarelor necesare pentru licitaţii, leasing, credite bancare (analize financiare, certificate fiscale etc.);

Ȋntocmirea cash-flow-ului şi a bugetelor;

Ȋntocmirea de raportări lunare/trimestriale/semestriale/anuale către conducerea societăţii etc.;

Raportări financiar-contabile conform norme grup/IFRS;

Orice alte activităţi de consultanţă financiară, în contextul agreearii de comun acord asupra acestora cu suficient timp în avans.