In vederea vederea desfasurarii unui stagiu de practica in domeniul financiar-contabil este necesar sa:

- sa fiti student si sa aveti carnetul vizat in 2015;

- acceptarea la stagiu de practica este conditionata de prezenta la seminarul de contabilitate si parcurgerea unui numar de 16 ore de pregatire in cadrul seminarului de contabilitate.