Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor (ISCO-88) au scopul de a pune la dispoziţie o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate ţările la următoarea rundă de recensăminte ale populaţiei, precum şi în cadrul serviciilor naţionale de ocupare a forţei de muncă şi al altor aplicaţii orientate către clienţi.

Ȋncepand cu 01.01.2012 angajatorii au obligaţia de a face încadrarea salariaţilor în funcţiile/ocupaţiile aprobate prin acest Ordin nr.1.832/856/2011 şi de a înregistra în Revisal şi transmite contractele individuale de muncă către inspectoratele teritoriale de muncă în conformitate cu dispoziţiile HG 500/2011.

Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.

Clasificarea ocupaţiilor din România la nivel de ocupaţie, 6 caractere, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Descrierea grupelor de ocupaţii:

GRUPA MAJORĂ 1

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori

GRUPA MAJORĂ 2

Specialişti în diverse domenii de activitate

GRUPA MAJORĂ 3

Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic

GRUPA MAJORĂ 4

Funcţionari administrativi

GRUPA MAJORĂ 5

Lucrători în domeniul serviciilor

GRUPA MAJORĂ 6

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

GRUPA MAJORĂ 7

Muncitori calificaţi şi asimilaţi

GRUPA MAJORĂ 8

Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente

GRUPA MAJORĂ 9

Muncitori necalificaţi

 

 Tabel comparativ
COR ISCO 88 - COR ISCO 08

 

 

 

 

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori
Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice planifică, conduc, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor, guvernelor şi ale altor organizaţii sau unităţi organizaţionale în cadrul acestora şi de asemenea formulează şi revizuiesc politicile, legile, regulile şi reglementările în vigoare.
11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale autorităţilor (instituţiilor), guvernelor şi ale altor organizaţii, cu sprijinul altor manageri/administratori.
111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice stabilesc, formulează, recomandă şi coordonează implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunităţilor precum şi ale organizaţiilor specializate. Aceştia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice şi reglementările şi planifică, organizează, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale departamentelor şi agenţiilor guvernamentale, comunităţilor tradiţionale şi ale organizaţiilor specializate.
1111 Legislatori, membri ai executivului
Legislatorii şi membrii executivului stabilesc, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului şi ale agenţiilor guvernamentale internaţionale şi determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile şi reglementările publice. Dintre aceştia fac parte membrii aleşi sau nealeşi ai parlamentelor, consiliilor şi guvernelor.
111101 adjunct al procurorului general
111102 ambasador
111103 chestor Parlament
111104 comandant unic aviaţie
111105 comisar general
111106 comisar general adjunct
111107 senator
111108 guvernator
111109 preşedinte Academie
111110 preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
111111 preşedinte curte de apel
111112 preşedinte Curtea de Conturi a României
111113 preşedinte de judecătorie
111114 preşedinte Camera Deputaţilor
111115 preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la curtea de apel, tribunale şi judecătorii)
111116 preşedinte tribunal
111117 Preşedintele României
111118 prim-procuror
111119 prim-procuror adjunct
111120 prim-adjunct al procurorului general
111121 prim-ministru
111122 procuror general
111123 procuror şef de secţie
111124 procuror şef de secţie adjunct
111125 secretar general al Guvernului
111126 secretar Parlament
111127 secretar de stat
111128 vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii)
111129 inspector-şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii
111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
111132 inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/ procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
111133 inspector general judecătoresc şef
111134 ministru
111135 ministru consilier
111136 ministru de stat
111137 ministru plenipotenţiar
111138 deputat
111139 preşedinte Senat
111140 subsecretar de stat
1112 Înalţi conducători ai administraţiei publice
Înalţii conducători ai administraţiei publice asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea şi implementarea politicilor guvernamentale şi a legislaţiei de către departamentele şi agenţiile guvernamentale, îşi reprezintă ţara în străinătate şi acţionează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizaţiilor interguvernamentale. Aceştia planifică, organizează, coordonează direct, controlează şi evaluează activităţile generale ale departamentelor, consiliilor, agenţiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional şi naţional, în conformitate cu legislaţia şi politicile stabilite de către organismele legislative şi guvernamentale.
111201 consilier diplomatic
111202 consilier guvernamental
111203 consilier şi consultant juridic
111204 consilier instituţii publice
111205 consilier al ministrului
111206 consul general
111207 director instituţie publică
111208 director adjunct instituţie publică
111209 director de cabinet
111210 director general instituţie publică
111211 consilier economic
111212 inspector de stat şef
111213 inspector-şef în administraţia publică
111214 magistrat-asistent-şef
111215 notar-şef
111216 notar-şef adjunct
111217 secretar-şef notariat
111218 prefect
111219 secretar general
111220 şef birou instituţie publică
111221 şef cabinet
111222 şef birou senatorial
111223 şef departament
111224 şef protocol de stat
111225 şef serviciu instituţie publică
111226 subprefect
111227 viceguvernator
111228 preşedinte instituţie publică
111229 consilier prezidenţial
111230 consilier parlamentar
111231 vicepreşedinte instituţie publică
111232 ataşat diplomatic
111233 consul
111234 secretar diplomatic
111235 viceconsul
111236 consultant prezidenţial şi guvernamental
111237 secretar general Academie
1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale
Conducătorii şi membrii consiliilor locale (primarii localităţilor rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative şi oficiale, determinate de tradiţiile vechi, precum şi de repartizarea drepturilor şi responsabilităţilor între primarii localităţilor rurale şi autorităţile locale, regionale şi naţionale.
111301 primar
111302 secretar primărie, prefectură
111303 viceprimar
1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate
Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate determină, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor organizaţiilor specializate, cum ar fi organizaţiile politice, sindicate, patronate, asociaţiile de comerţ şi industrie,
organizaţiile umanitare şi de caritate sau asociaţiile sportive, şi reprezintă şi acţionează în numele acestor organizaţii.
111401 consilier organizaţie politică
111402 preşedinte organizaţie politică
111403 vicepreşedinte organizaţie politică
111404 secretar organizaţie politică
111405 conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti
111406 locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti
111407 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteţti
111408 preşedinte organizaţie sindicală
111409 vicepreşedinte organizaţie sindicală
111410 secretar organizaţie sindicală
111411 delegat sindical
111412 preşedinte asociaţie naţională cooperatistă
111413 vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă
111414 secretar general asociaţie naţională cooperatistă
111415 preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
111416 vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
111417 secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
111418 şef departament organizaţie sindicală
111419 preşedinte organizaţie cooperatistă
111420 vicepreşedinte organizaţie cooperatistă
111421 preşedinte asociaţie patronală
111422 vicepreşedinte asociaţie patronală
111423 preşedinte organizaţie profesională naţională
111424 vicepreşedinte organizaţie profesională naţională
111425 secretar naţional organizaţie profesională naţională
111426 preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
111427 vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
111428 secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
111429 consilier preşedinte organizaţie profesională naţională
111430 consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
111431 şef departament/ compartiment/ preşedinte comisie organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
111432 delegat sindical local
111433 conducător de organizaţii umanitare
111434 secretar al organizaţiilor umanitare
112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
Directorii generali, directorii şi asimilaţii acestora formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora.
1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
Directorii generali şi directorii executivi formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează (direct) şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora.
112001 comandant/ comandant adjunct aviaţie
112002 comandant port, flotă
112003 decan, rector, prorector, prodecan
112004 director societate comercială
112005 director adjunct societate comercială
112006 inspector general şcolar
112007 director ştiinţific cercetare-dezvoltare
112008 inspector sanitar şef
112009 medic (farmacist) director
112010 medic (farmacist) director adjunct
112011 director general societate comercială
112012 director general adjunct societate comercială
112013 director de program
112014 director general regie autonomă
112015 director general adjunct regie autonomă
112016 director control risc
112017 director comercial
112018 director vânzări
112019 director/ director adjunct, inspector-şef
112020 director economic
112021 director magazin
112022 şef corp executori bancari
112023 director sucursală
112024 director tehnic
112025 director general institut naţional de cercetare-dezvoltare
112026 director incubator tehnologic de afaceri
112027 director departament cercetare-dezvoltare
112028 manager general
112029 manager
112030 şef cancelarie
112031 director de societate comercială agricolă
112032 antreprenor în economia socială
112033 director resurse umane
112034 inspector şcolar general adjunct
112035 director casa corpului didactic
112036 manager de întreprindere socială
112037 producător general
12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial
Conducătorii din domeniul administrativ şi comercial planifică, organizează, coordonează direct şi controlează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare şi dezvoltare, publicitate şi relaţii publice precum şi activităţile de vânzare şi de marketing ale întreprinderilor sau organizaţiilor, ori ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii sau întreprinderi.
121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ
Directorii de întreprinderi şi conducătorii din domeniul administrativ planifică, organizează, conduc, controlează şi coordonează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi.
1211 Conducători în domeniul financiar
Conducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct şi coordonează operaţiunile financiare ale întreprinderii sau organizaţiei, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) şi cu conducătorii altor departamente ori secţiuni.
121101 preşedinte bancă/ vicepreşedinte/ prim-vicepreşedinte
121102 economist-şef
121103 director general/ director general adjunct bancă/ societate de leasing
121104 director executiv bancă/ director/director adjunct
121105 şef departament bancă/ şef-adjunct departament
121106 şef proiect bancă
121107 şef serviciu/ şef birou/ bancă/ societate de leasing
121108 coordonator compartiment/ colectiv bancă
121109 dealer-şef (arbitragist bancă)
121110 director unitate bancară operaţională/ director adjunct unitate bancară operaţională
121111 şef agenţie bancară
121112 contabil-şef/ director financiar/ bancă/ societate de leasing
121113 director de arhivă bancă
121114 director/ director adjunct divizie/ direcţie de leasing
121116 director/ director executiv conformitate
121117 coordonator conformitate
121118 manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer -CISO)
121119 comisar şef divizie Garda Financiară
121120 contabil-şef
121121 controlor financiar
121122 şef agenţie CEC
121123 şef birou/ serviciu/ secţie circumscripţie financiară
121124 şef birou/ serviciu financiar-contabilitate
121125 manager financiar
121126 manager relaţii financiare externe
121127 controlor revizor financiar
1212 Conducători în domeniul resurselor umane
Conducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc şi coordonează politicile privind personalul, relaţiile industriale şi activităţile de sănătate şi securitate în muncă ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizaţii sau întreprinderi.
121201 şef birou calificare şi recalificare
121202 şef birou pensii
121203 şef birou şomaj
121204 şef oficiu şomaj
121205 şef serviciu resurse umane
121206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă
121207 manager resurse umane
121208 şef centru perfecţionare
1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării
Conducătorii în domeniul politicilor şi al planificării organizează, conduc, planifică şi coordonează activităţile de consultanţă/consiliere politică şi planificare strategică în cadrul Guvernului sau pentru organizaţii nonguvernamentale şi agenţii din sectorul privat sau gestionează activităţile întreprinderilor care furnizează servicii de politică şi planificare strategică.
121301 şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară
121302 şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară
121303 inspector protecţie civilă
121304 şef executiv audit intern
121305 şef obiectiv servicii de securitate
121306 manager de securitate
121307 manager energetic
121308 manager informaţii pentru afaceri
1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi în grupele de bază anterioare
Această grupă de bază include servicii de afaceri şi managerii administrativi care nu sunt clasificaţi în grupele de bază anterioare din grupa minoră 121 - Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ.
121901 şef serviciu
121902 şef atelier
121903 şef secţie
121904 şef birou
121905 procuror şef birou/ serviciu
121906 şef birou/ serviciu administrativ
121907 registrator coordonator
121908 registrator-şef
121909 grefier-şef (judecătorie, parchet)
121910 grefier şef de secţie (curte de apel, tribunal, parchete)
121911 prim-grefier
121912 şef laborator criminalistică
121913 şef proces fabricaţie
121914 şef secţiune tehnică
121915 şef linie fabricaţie
121916 responsabil industrializare produs
121917 şef grup funcţional tehnic
122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare
Conducătorii din domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare planifică, organizează, controlează direct şi coordonează activităţile de publicitate, relaţii publice, cercetare şi dezvoltare, precum şi activităţile de vânzare şi marketing ale întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii oriîntreprinderi.
1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing
Conducătorii din domeniul vânzări şi marketing planifică, coordonează direct activităţile de vânzare şi marketing ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de vânzări si marketing pentru alte organizaţii sau întreprinderi.
122101 şef serviciu marketing
122102 şef birou marketing
122103 şef licitaţie
122104 director operaţii tranzacţii
122105 şef casă compensaţie
122106 şef agenţie bursieră
122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)
122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale
122109 responsabil produs
1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice
Conducătorii din domeniul publicităţii şi relaţiilor publice planifică, coordonează direct activităţile de publicitate, relaţii publice şi de informare publică a întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii sau întreprinderi.
122201 şef agenţie reclamă publicitară
122202 şef birou reclamă publicitară
122203 şef serviciu reclamă publicitară
1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării
Conducătorii din domeniul cercetării şi dezvoltării planifică, coordonează direct activităţile de cercetare şi dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii sau întreprinderi.
122301 arhitect-şef
122302 geolog-şef
122303 secretar ştiinţific
122304 şef formaţie lucrări geologice
122305 şef formaţie cercetare-dezvoltare
122306 meteorolog-şef
122307 director filială cercetare-proiectare
122308 şef atelier ediţie, multiplicare, expediţie
122309 şef proiect cercetare-proiectare
122310 şef secţie cercetare-proiectare
122311 şef atelier cercetare-proiectare
122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare
122313 director proiect
122314 şef proiect/ program
122315 inspector-şef inspecţia meteorologică naţională
13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii
Conducătorii de unităţi din industrie şi servicii planifică, conduc şi coordonează producţia de bunuri şi prestarea de servicii specializate profesionale şi tehnice furnizate de către o întreprindere sau organizaţie. Aceştia sunt responsabili de operaţiunile de fabricare, exploatare minieră, construcţii, logistică, operaţiunile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, de operaţiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură şi piscicultură, precum şi pentru furnizarea de servicii privind sănătatea, educaţia, acţiunea socială, servicii bancare, de asigurări şi alte servicii profesionale şi tehnice.
131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură
Conducătorii de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură planifică, conduc şi coordonează producţia la scară largă a operaţiilor din agricultură, horticultură, silvicultură, acvacultură şi piscicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative privind creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale, de peşte şi crustacee şi alte forme de viaţă acvatice.
1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură
Conducătorii de unităţi din agricultură şi silvicultură planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a activităţilor din agricultură, horticultură şi silvicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale.
131101 hidrometeorolog-şef
131102 inginer-şef agricultură şi silvicultură
131103 inspector general vânătoare
131104 medic veterinar şef
131105 şef centru protecţia plantelor şi mediului
131106 şef centru reproducţia şi selecţia animalelor
131107 şef district, centru, ocol silvic
131108 şef circumscripţie sanitar-veterinară şi control al alimentelor
131109 şef complex zootehnic
131110 şef fazanerie
131111 şef fermă agricolă (agrozootehnică)
131112 şef laborator analize pedologice
131113 şef oficiu cadastru
131114 şef parchet
131115 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă
131116 şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie
131117 şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură
131118 şef staţie vinificaţie
131119 şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului
131120 inspector veterinar şef
131121 şef secţie mecanizare
131122 conducător întreprindere mică - patron (girant) în agricultură şi silvicultură
1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului
Conducătorii de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a operaţiilor din acvacultură şi de pescuit pentru prinderea şi recoltarea de peşte şi crustacee şi creşterea peştilor şi crustaceelor sau a altor forme de viaţă acvatică, destinate vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată.
131201 şef păstrăvărie
131202 inginer-şef piscicultură şi vânătoare
131203 conducător întreprindere mică - patron (girant) în piscicultură şi vânătoare
132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
Conducătorii de unităţi din industria prelucrătoare, industria extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri planifică, organizează şi coordonează operaţiunile privind producţia, extracţia de minerale, construcţiile, aprovizionarea, depozitarea şi transportul.
1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare
Conducătorii de unităţi din industria prelucrătoare planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei companii de producţie mici.
132101 inginer-şef industria prelucrătoare
132102 şef atelier industria prelucrătoare
132103 şef sector industria prelucrătoare
132104 şef laborator în industria prelucrătoare
132105 şef modul în industria prelucrătoare
132106 şef secţie industrie prelucrătoare
132107 şef serviciu industrie prelucrătoare
132108 şef birou industrie prelucrătoare
132109 manager securitate instalaţii industria prelucrătoare
132110 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie prelucrătoare
1322 Conducători de unităţi din industria extractivă
Conducătorii din industria extractivă planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie din domeniul minier, al exploatărilor carierelor de piatră şi al extracţiei petrolului şi gazului.
132201 inginer-şef industria extractivă
132202 şef atelier industria extractivă
132203 şef sector industria extractivă
132204 şef modul în industria extractivă
132205 şef secţie industrie extractivă
132206 şef serviciu industrie extractivă
132207 şef birou industrie extractivă
132208 manager securitate instalaţii industria extractivă
132209 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă
132210 inginer- şef exploatare nucleară
132211 inginer- şef radioprotecţie
132212 şef unităţi miniere
132213 şef brigadă exploatare minieră
132214 inspector- şef conservarea energiei
132215 şef centru prelucrare
132216 şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
132217 şef serviciu tehnic şi componente nucleare
132218 şef serviciu termochimic
132219 şef uzină, centrală electrică, gaze, apă
132220 şef centrală electrică, gaze şi apă
132221 şef atelier reparaţii capitale
132222 inspector general industria petrolieră
132223 şef formaţie industria petrolieră/ petrochimică
132224 şef instalaţie petrolieră
132225 şef laborator industria petrolieră
132226 şef staţie epurare ape reziduale
132227 supervizor geolog şi foraj
132228 şef formaţie în industria de maşini şi echipamente
132229 şef/ şef adjunct staţie electrică
132230 şef/ şef adjunct centru exploatare reţele electrice
132231 şef dispecer energetic central (DEC)
132232 şef dispecer energetic teritorial (DET)
132233 şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei
132234 şef schimb
132235 şef formaţie
1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor
Conducătorii de unităţi din domeniul construcţiilor planifică, conduc şi coordonează proiectele de construcţii privind lucrări civile, clădiri şi locuinţe.
132301 ajutor şef brigadă în construcţii
132302 inginer- şef în construcţii
132303 conducător antrepriză construcţii-montaj
132304 şef atelier în construcţii
132305 şef brigadă complexă sau specializată
132306 şef laborator în construcţii
132307 şef lot
132308 şef şantier
132309 şef sector (secţie) drumuri-poduri
132310 şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări publice
132311 şef serviciu în construcţii
132312 şef birou în construcţii
132313 şef sector exploatare îmbunătăţiri funciare
132314 şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare
132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii
1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
Conducătorii de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri şi asimilaţii acestora planifică, conduc şi coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare şi distribuţie a bunurilor.
132401 căpitan- şef port
132402 comandant nave maritime
132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
132404 conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ)
132405 director zbor
132406 inginer- şef transporturi
132407 picher şef district
132408 revizor general siguranţa circulaţiei
132409 şef agenţie navală
132410 şef atelier aeroport
132411 şef atelier transporturi
132412 şef autobază
132413 şef birou aeroport
132414 şef birou/ serviciu relaţii internaţionale
132415 şef birou/ serviciu transport maritim şi fluvial
132416 şef coloană auto
132417 şef depou/ adjunct
132418 şef district căi ferate, poduri, drumuri
132419 şef divizie căi ferate
132420 şef laborator aeroport
132421 şef port
132422 şef regulator circulaţie căi ferate
132423 şef revizie locomotive, automotoare
132424 şef revizie vagoane
132425 şef secţie/ adjunct (sector) transporturi
132426 şef serviciu, centru, staţie, aeroport
132427 şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos
132428 şef staţie căi ferate
132429 şef staţie teleferic
132430 şef agenţie pilotaj
132431 şef cart
132432 diriginte oficiu transporturi
132433 şef garaj
132434 comandant instructor
132435 şef mecanic instructor
132436 şef mecanic maritim/ fluvial
132437 şef electrician maritim
132438 şef atelier reparaţii
132439 conducător activitate de transport rutier
132440 şef trafic auto intern
132441 şef trafic curierat intern
132442 şef departament logistică
132443 şef birou aprovizionare-desfacere
132444 şef depozit
132445 şef serviciu aprovizionare-desfacere
132446 şef siloz
132447 şef staţie uscare-condiţionare cereale
132448 manager achiziţii
132449 manager farmacii
132450 manager aprovizionare
132451 manager relaţia cu furnizorii
132452 conducător întreprindere mică - patron (girant) în transporturi
133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Conducătorii din servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.
1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Conducătorii din serviciile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.
133001 director centru de calcul
133002 şef oficiu de calcul
133003 şef atelier informatică
133004 şef laborator informatică
133005 director divizie informatică
133006 director departament informatică
133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii
133008 director departament securitate
133009 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în informatică
133010 şef atelier telecomunicaţii
133011 şef birou exploatare poştală
133012 şef birou radiotelecomunicaţii
133013 şef centrală telefonică
133014 şef centru control calitate emisie radiofonică
133015 şef centru control calitate emisie televiziune
133016 şef centru control local comunicaţii
133017 şef centru dirijare zbor
133018 şef centru poştal
133019 şef centru (secţie, sector) radiodifuziune
133020 şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii
133021 şef centru zonal intervenţii radiorelee
133022 şef centru zonal de intervenţii translatare TV
133023 şef formaţie comunicaţii
133024 şef formaţie operaţională telecomunicaţii
133025 şef laborator măsurători telecomunicaţii
133026 şef laborator radioteleviziune
133027 şef laborator telecomunicaţii
133028 şef lot telecomunicaţii
133029 şef reţea telecomunicaţii
133030 şef serviciu control zonal comunicaţii
133031 şef serviciu exploatare poştală
133032 şef serviciu informare zbor
133033 şef serviciu navigaţie
133034 şef serviciu radiotelecomunicaţii
133035 şef staţie comunicaţii prin satelit
133036 şef staţie radiorelee
133037 şef staţie televiziune
133038 şef studio
133039 telefonist- şef
133040 telegrafist- şef
133041 şef oficiu zonal poştă
133042 şef oficiu special poştă
133043 diriginte oficiu telecomunicaţii
133044 şef turn telecomunicaţii
133045 şef staţie radiotelegrafie (RTG)
133046 şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţie Civilă
133047 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comunicaţii
134 Conducători de unităţi de prestări servicii
Conducătorii de unităţi de prestări de servicii planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educaţia şi alte servicii profesionale şi, de asemenea, gestionează activitatea sucursalelor instituţiilor ce oferă servicii financiare şi de asigurări.
1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului
Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii copilului planifică, conduc, coordonează şi evaluează serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de şcoală, după şcoală şi în vacanţă.
1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii
Conducătorii de unităţi din domeniul sănătăţii planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor clinice şi comunitare de îngrijire a sănătăţii în spitale, clinici de sănătate publică şi organizaţii similare.
134201 asistent medical şef
134202 biochimist şef secţie, laborator
134203 biolog şef secţie, laborator
134204 chimist şef secţie, laborator
134205 farmacist şef secţie, laborator
134206 farmacist diriginte
134207 laborant medical şef
134208 medic- şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge)
134209 medic şef secţie, laborator
134210 moaşă-şefă
134211 oficiant medical şef
134212 psiholog şef secţie, laborator
134213 soră medicală şefă
134214 tehnician sanitar şef
1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă
Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor rezidenţiale şi de îngrijire personală pentru familiile şi persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii.
1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale
Conducătorii de unităţi din domeniul asistenţei sociale planifică, conduc şi coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale şi comunitare cum ar fi sprijin financiar, consiliere şi asistenţă familială, servicii pentru copii şi alte programe şi servicii comunitare.
134401 şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere
134402 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sănătate
1345 Conducători de unităţi de învăţământ
Conducătorii de unităţi de învăţământ planifică, conduc, coordonează şi evaluează aspectele educaţionale şi administrative ale serviciile de educaţie în cadrul şcolilor primare şi secundare, colegiilor, facultăţilor, departamentelor din universităţi şi alte instituţii educaţionale.
134501 conducător tabără şcolară
134502 director unitate de învăţământ
134503 secretar ştiinţific învăţământ, cercetare
134504 şef lectorat
134505 şef catedră
134506 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în învăţământ
134507 director palate şi cluburi ale elevilor
134508 director club sportiv şcolar
1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări
Conducătorii de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări planifică, conduc şi coordonează agenţiile/sucursalele instituţiilor care furnizează servicii financiare şi de asigurări, cum ar fi bănci, societăţi de construcţii, unităţi de creditare şi companii de asigurări. Acestea oferă consultanţă/consiliere şi asistenţă pentru clienţii cu probleme financiare şi de asigurări.
134601 şef serviciu/ şef birou asigurări
134602 şef serviciu/ şef birou daune
1349 Conducători de unităţi de prestări servicii, neclasificaţi în grupele de bază anterioare
Această grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale şi tehnice şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 12 - Conducători în domeniul administrativ şi comercial sau în subgrupa majoră 13 - Conducători de unităţi din industrie şi servicii. De exemplu, conducătorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliţiei, corective, de bibliotecă, juridice şi a celor specifice pompierilor sunt clasificaţi aici.
134901 şef expoziţii şi târguri
134902 şef vamă
134903 inginer- şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie
134904 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie
134905 şef centru reparaţii
134906 şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie
134907 coordonator presă
134908 librar – şef
134909 conducător întreprindere mică - patron (girant) în prestări servicii
134910 redactor- şef presă, editură
134911 secretar general agenţie presă, editură
134912 secretar general redacţie
134913 şef birou exploatare, coordonare presă
134914 şef birou redacţie
134915 şef birou relaţii unităţi presă
134916 şef oficiu juridic
134917 şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie
134918 producător executiv TV
14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii
Conducătorii de unităţi din industria hotelieră, comerţul cu amănuntul şi alte servicii planifică, organizează şi conduc direct activităţile unităţilor care oferă servicii de cazare, servicii de vânzare cu amănuntul şi alte servicii.
141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante
Conducătorii de unităţi hoteliere şi de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile unităţilor care furnizează cazare, masă, băutură şi alte servicii similare de ospitalitate.
1411 Conducători de unităţi hoteliere
Conducătorii de unităţi hoteliere planifică, organizează şi conduc direct operaţiunile specifice hotelurilor, motelurilor şi unităţilor similare care furnizează servicii de cazare şi alte servicii.
141101 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante
141102 şef complex hotelier
141103 şef unitate balneoclimaterică
141104 administrator hotel
141105 director de hotel
141106 director de motel
141107 director de hotel pentru tineret
141108 director de camping
141109 director de sat de vacanţă
141110 director de popas turistic
141111 director restaurant
141112 director rotiserie
141113 director cramă
141114 director braserie
141115 director berărie
141116 director grădină de vară
141117 director bar
141118 director cafenea
141119 director disco-bar
141120 director unităţi tip fast-food
141121 director cofetărie, patiserie
141122 director de club (hotelier)
141123 director de cazare
1412 Conducători de restaurante
Conducătorii de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile cafenelelor, restaurantelor şi ale unităţilor conexe ce furnizează servicii de catering şi de servire a mesei.
141201 şef restaurant
141202 director de departament alimentaţie
141203 director de departament catering
142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului
Conducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.
1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului
Conducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.
142001 preşedinte cooperativă de consum
142002 şef bază recepţie
142003 şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
142004 şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
142005 vicepreşedinte cooperativă de consum
142006 şef staţie PECO
142007 şef departament mărfuri alimentare/ nealimentare
142008 manager de zonă
142009 inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale
142010 şef agenţie comercială
142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerţ
143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii
Conducătorii altor tipuri de unităţi de servicii planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care oferă servicii în domeniul sportiv, cultural, recreaţional de călătorie, de contactare a clienţilor şi alte servicii de agrement.
1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale
Conducătorii de centre sportive, recreative şi culturale planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care furnizează servicii sportive, artistice, de teatru şi alte servicii de recreere şi agrement.
143101 antrenor federaţie sportivă
143102 comandant aeroclub
143103 consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură
143104 director aşezământ cultural
143105 manager al organizaţiei culturale
143106 preşedinte federaţie sportivă
143107 preşedinte complex, club sportiv
143108 secretar general federaţie sport
143109 şef agenţie concursuri hipice
143110 şef producţie film
143111 şef secţie producţie film
143112 şef atelier producţie film
143113 şef oficiu interjudeţean difuzare film
143114 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sport
1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
Această grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 13 - Conducători de unităţi din industrie şi servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 - Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii. De exemplu, managerii de agenţii de turism, centre de conferinţe, centre de contact şi centre comerciale sunt clasificaţi aici.
143901 şef atelier decorator
143902 şef agenţie/ oficiu turism
143903 şef unitate elementară de lucru
143904 şef atelier presă
143905 şef laborator conservare-restaurare opere de artă
143906 şef serviciu control tehnic presă
143907 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism
143908 manager în activitatea de turism
143909 director de agenţie de turism tour-operatoare/ detailistă/ filială/ sucursală
143910 director centru informare turistică
143911 director de departament organizare evenimente
143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană)
143913 şef serviciu staţie, tură meteo
143914 şef centru meteo aeronautic
143915 şef birou/ staţie/ tură meteo aeronautic/ de aerodrom
143916 şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene
143917 şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian
143918 director de departament ticketing