Protectia muncii Bucuresti si Ilfov

Protectia muncii & situatii de urgenta in Bucuresti si Ilfov.

Reliable Solutions Group in parteneriat cu Outsource Accounting Service, va ofera consultanta si servicii in Evaluarea Riscurilor, Protectia Muncii si P.S.I (Prevenirea si Stingerea Incediilor). 

 

Serviciile noastre cuprind:

1. Intocmirea dosarului SSM in baza pdfLegii nr. 319/2006 privind protectia muncii si a normelor metodologice reglementate.

Dosarul va include:
• Intocmirea documentatiei de organizare a activitatii de SSM (decizii, completarea fisei postului cu responsabilitati de SSM, completarea Regulamentului de ordine interioara cu masuri de securitate si sanatate in munca,)
• Intocmirea instructiunilor proprii pentru instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor
• Intocmirea de instructiuni proprii de SSM pentru fiecare activitate si loc de munca, tinand seama de particularitatile activitatilor societatii precum si ale locurilor de munca
• Evidentierea zonelor cu risc ridicat de accidentare (unde este cazul);
• Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul);
• Identificarea si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala , si stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru
• Tematica pentru toate etapele de instruire ce urmeaza a fi parcurse;
• Fisele individuale de instructaj ale salariatilor.
• Elaborarea programului de instruire – testare la nivelul societatii in ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca
• Efectuarea instructajului introductiv general, verificarea cunostintelor in domeniul SSM la categoriile de personal, precum si completarea „Fisei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca” pentru fiecare angajat al societatii
• Verificarea instruirii periodice privind securitatea si sanatatea in munca
• Testarea pentru verificarea insusirii normelor de securitate si sanatate in munca pentru fiecare angajat instruit
• Stabilirea echipamentului individual de protectie (EIP) si a tehnico – organizatorice de prevenire si protectie, in functie de natura riscurilor pentru fiecare loc de munca
• Elaborarea si actualizarea Planului de prevenire si protectie
• Auditarea internă şi informarea conducerii societăţii despre neregulile constatate cu privire la respectarea şi aplicarea normelor de securitatea muncii;
• Completarea fiselor de expunere la riscuri profesionale – tip, in vederea efectuarii controlului medical la angajare si periodic al salariatilor in baza fisei postului si a fiselor tehnologice de lucrare;
• Orice alte servicii care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
• Aducerea la cunostiinta despre modificarile legislative aparute in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

2. Intocmirea dosarului PSI in baza pdfLegii nr. 319/2006 privind protectia muncii si a normelor metodologice reglementate. care va cuprinde:

• Instructiuni specifice de SU pentru fiecare post de lucru;
• Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta;
• Planul de evacuare pentru fiecare etaj al cladirii in care se desfasoara activitatea zilnica a salariatilor;
• Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
• Efectuarea instructajului introductiv general, testarea cunostintelor in domeniul SU la categoriile de personal
• Elaborarea documentelor tehnice de lucru şi a instrucţiunilor proprii in domeniul S.U.;
• Stabilirea riscurilor de incendiu , respectiv a măsurilor tehnice şi organizatorice de apărare împotriva acestora;
• Instruirea şi verificarea personalului din punct de vedere S.U.;
• Complectarea fişelor individuale de instructaj in domeniul S.U.
• Aducerea la cunostiinta despre modificarile legislative aparute in domeniul S.U.

3. Asistenta lunara asigurata de echipa noastra de profesionisti cuprinde:

• Oferirea de consultanta legislativa in domeniul SSM;
• Instruirea generala la angajare;
• Instruirea periodica la locul de munca;
• Oferirea de instructiuni proprii fiecarui post de lucru existent;
• Testarea cunostintelor minime ale angajatilor privind Securitatea si Sanatatea in Munca;
• Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
• Participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea pe parcursul derularii contractului;
• Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului cu impact asupra securitatii si sanatatii in munca;
• Aducerea la indeplinirea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
• Consultanta si asistenta in relatia cu I.T.M..-ul;
• Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
• Emiterea de decizii privind lucrul cu foc deschis (daca este cazul) si interzicerea fumatului in locuri nepermise;
• Evidenta echipamentelor individuale de protectie.

4. Evaluarea riscurilor

• Evaluarea riscurilor;
• Intocmirea planului de prevenire si protectie in urma evaluarilor de risc.

banner-OASDate de contact:

Ing. Stefan Panaitiu 0740 195 951

Ing. Lucian Dornescu 0747 812 081

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.