Aplicarea sistemului TVA la încasare

Sistemul de TVA la încasare a fost introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

Īncepând cu 1 ianuarie 2013, firmele înregistrate în scopuri de TVA şi care în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 au avut o cifrǎ de afaceri în scopuri de TVA mai micǎ de 2.250.000 lei vor aplica sistemul “TVA la încasare”

Potrivit Ministerului Finanţelor Publice, sistemul de TVA la încasare a fost introdus în vederea asigurării unui cadru fiscal propice redresării întreprinderilor mici şi mijlocii aflate în situaţii dificile datorate crizei actuale şi lipsei de lichidităţi, pentru creşterea vitezei de circulaţie a banilor în economie şi colectarea mai eficientă a TVA.

Pentru a oferi o imagine comprehensivă necesară aplicării de către contribuabili a sistemului TVA la încasare, Ministerul Finanţelor Publice a publicat online un proiect de GHID privind aplicarea sistemului TVA la încasare care reuneşte prevederile legale din Codul fiscal, din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, din Ordonaţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi din ordine ale preşedintelui  A.N.A.F.

Versiunea oficială a ghidului pentru aplicarea sistemului TVA la încasare a fost aprobată prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice nr. 1519/2012.

Ministerul Finanțelor Publice a organizat în București și în țară evenimente pentru informarea și instruirea contribuabililor privind sistemul de TVA la încasare. Specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a asigurat instruirea contribuabililor și a oferit informații privind sistemul de TVA la încasare în zilele de 27 noiembrie şi 4 decembrie 2012, în intervalul orar 10:00 – 13:00.

Referinţe anexate prezentate ca model de către specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice :

Jurnal_pentru_cumparari_forma_actuala_si_forma_TVA_la_incasare.xls                                                                          Model_jurnal_vanzari_TVA_la_incasare.xls

bt attention  Atenţie! Toate firmele care în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 au avut o cifrǎ de afaceri în scopuri de TVA mai micǎ de 2.250.000 lei vor aplica sistemul “TVA la încasare”, acest regim este obligatoriu, nu opţional.