Articole

Fonduri Nerambursabile

Finantari de 30.000 Euro pot obtine companiile care vor depune proiecte intre 6 si 15 iulie in cadrul sesiunii de finantare organizate de ministerul specializat al intreprinderilor mici si mijlocii.

Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC) pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu.

Program bilanţ la 31.12.2011 pentru societãţi comerciale

(Aplicaţie pentru situaţii financiare la 31 decembrie 2011 pentru societãţile comerciale)
Actualizatã în 04/02/2012