OAS CONTAB

OAS CONTAB

Declaraţii care se depun în luna iulie 2012

Declaraţii care se depun în luna septembrie 2012

Declaraţii care se depun în luna ianuarie 2013

Ordinul ANAF nr. 1913 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 52/2012 privind aprobarea modelului și conținutul unor formulare prevăzute de titlul III din Codul Fiscal, a fost publicat în Monitorul Oficial a României nr. 850/17.12.2012.

Codul de procedurǎ fiscalǎ (OG 92/2003) – modificǎri

Ordonanța Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial 618 din 28 august 2012.

În Monitorul Oficial nr. 384 din 7 iunie 2012 s-a publicat Ordonanţa de urgenţă nr. 24 din 6 iunie 2012 privind modificarea şi completarea Codului Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

În Monitorul Oficial nr. 384 din 7 iunie 2012 s-a publicat Ordonanţa de urgenţă nr. 24 din 6 iunie 2012 privind modificarea şi completarea Codului Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Finantari de 30.000 Euro pot obtine companiile care vor depune proiecte intre 6 si 15 iulie in cadrul sesiunii de finantare organizate de ministerul specializat al intreprinderilor mici si mijlocii.

Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC) pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu.